Skip to main content

Dibond – Exklusivt material

Direktprint på Dibond är en högkvalitativ utskrift som lämpar sig för offentliga utställningar.

Dibondskivan består av en polyetylen-kärna som är omsluten av aluminium vilket gör materialet stabilt och tåligt.

  • Högkvalitativ utskrift
  • Stabilt och tåligt
  • Tjocklek, 4 mm
  • Lämpar sig för offentliga utställningar
  • Kan beställas med upphängningslist eller med väggdistanser

English

Dibond – Exclusive material

Direct printing on Dibond is a high-quality print that is suitable for public exhibitions.

The Dibond board consists of a polyethylene core which is enclosed in aluminum, which makes the material stable and durable.

High quality printing
Stable and durable
Thickness, 4 mm
Suitable for public exhibitions
Can be ordered with suspension strip or with wall spacers